Τι στάση μπορεί να κρατήσει το σχολείο για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας;

  • Αύξηση της εποπτείας σε μέρη που συμβαίνουν συχνά περιστατικά εκφοβισμού.
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη του εκφοβισμού με τη συνεργασία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και της κοινότητας.
  • Ενίσχυση των υγιών διαπροσωπικών σχέσεων τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίες διακρίνονται από ενσυναίσθηση και κατανόηση.
  • Προγράμματα καλλιέργειας των ενδοσκοπικών-διαπροσωπικών-κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Εγκαθίδρυση μιας γενικότερης σχολικής κουλτούρας, που δεν καλύπτεται από μυστικότητα και ανοχή, αλλά συνεργασία, αλληλεγγύη και συνεχείς δημιουργικές ανταλλαγές μεταξύ των παιδιών.
  • Να δημιουργήσει χώρους αυτοέκφρασης και ομαδικών συναντήσεων υπό την εποπτεία συμβούλων (π.χ. 2ωρο την εβδομάδα), ειδικά για τους εφήβους για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού και του άλλου, αλλά και επίλυση βασικών αναγκών, διευθέτηση του άγχους
  • Ελκυστικό αναλυτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ικανότητες των μαθητών και προάγει τη χαρά και την ψυχική ευεξία
  • Όχι μονοδιάστατα μονότονα ή αυστηρά ανταγωνιστικά προγράμματα που δημιουργούν σε πολλά παιδιά μια συνεχή ανάγκη συνεχούς εκτόνωσης και τάσεις γελιοποίησης των πάντων ή την ανάγκη να ξεχωρίζουν με επιθετικό τρόπο και να επιβάλλονται στους άλλους με μη ακατάλληλους, όταν δεν μπορούν να το κάνουν με αποδεκτούς, τρόπους
mifovasaiAdmin

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *