Παρεμβάσεις στην σχολική πραγματικότητα

  • Ανάθεση σε εκπαιδευτικό, θέση υπεύθυνου για τον «εκφοβισμό»
  • Συστηματική ενημέρωση και επαφή με ειδικούς, με πρωτοβουλία του σχολείου
  • Συστήνεται η συνεργασία με ειδικό για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και για τη διαχείριση της επαφής με τους γονείς των παιδιών-θυτών και των παιδιών-θυμάτων
  • Ενθαρρύνονται τα παιδιά να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά (η ανωνυμία τους διασφαλίζεται, ενώ επεξηγείται ότι δεν πρόκειται για «κάρφωμα»)
  • Απομυθοποίηση του δράστη
mifovasaiAdmin

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *