Γενικά αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο

 • Απαιτείται να διερευνηθεί συστηματικά στη χώρα μας το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, σε όλες τις διαστάσεις, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά.
 • Απαιτείται να εκδοθεί άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας γραπτή πολιτική αντιμετώπισης.
 • Η πολιτική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
 • τις διαδικασίες καταγραφής των συμβάντων,
 • διορισμού υπεύθυνου εκπαιδευτικού και συμβούλου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, παρακολούθησης των διαδικασιών αντιμετώπισης,
 • ενημέρωσης των μαθητών για την πρόσβαση σε σύστημα υποστήριξης, συνεργασίας με τους γονείς και οργάνωσης ουσιαστικής
 • εποπτείας των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση και τη διαχείριση του προβλήματος.
 • Είναι αναγκαία η διαρκής παρότρυνση και υποστήριξη των γονέων για την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία τους με το σχολείο.
 • Απαιτείται συνεχής συμβουλευτική των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές με στόχο την ενίσχυση της μαθητικής ομάδας για την αντιμετώπιση συμβάντων εκφοβισμού και βίας στο σχολείο.
 • Απαιτείται να αναπτυχθούν προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας των μαθητών, τα οποία να εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα με διαθεματικό χαρακτήρα και συνδεδεμένα με το πρόγραμμα σπουδών.
 • Απαιτείται να στελεχωθούν οι εκπαιδευτικές περιφέρειες άμεσα με ειδικούς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), οι οποίοι παρεμβαίνουν στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εκδηλώνονται στη σχολική καθημερινή πραγματικότητα.
 • ΜΙΑ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ /ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
 • Συχνό είναι το φαινόμενο η βίαιη συμπεριφορά ενός παιδιού ή εφήβου
 • να «παθολογικοποιείται»,  να ονοματίζεται/ χαρακτηρίζεται με παιδοψυχιατρικούς, ή  ακόμη και νομικούς όρους, και να αντιμετωπίζεται με ανάλογο τρόπο,
 • αποδιδόμενη δηλαδή σε «κακές ατομικές περιπτώσεις» και σε απροσδιόριστης προέλευσης, «απροσπέλαστους» από το σχολείο, ενδογενείς παράγοντες.
 • Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο ως σύστημα «προσπερνά» τη δυσκολία της αναγνώρισης, αποποιείται την ευθύνη ότι η εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρο το σύστημα του σχολείου και αντ’ αυτού απομονώνει τη συμπεριφορά, αποδίδει το στίγμα του βίαιου και τελικά περιθωριοποιεί το άτομο.
mifovasaiAdmin

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *